Dahiliye ya da diğer bilinen adıyla iç hastalıkları, yetişkin kişilere bakan tıbbın birçok ana bilim dalından biridir.

Dahiliye bölümü doktoru cerrahi müdahele yapmaz. Çocukluk çağındaki hastalarada bakmaz. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları doktoru bakar.

Dahiliye bölümünün; Allerji ve İmmünoloji, Endokrinoloji ve Metabolizma, Gastroenteroloji, Geriatri, Hematoloji, İş ve Meslek Hastalıkları, Nefroloji, Romatoloji, Tıbbi Onkoloji, Yoğun Bakım Uzmanlığı olarak alt dalları vardır.

Dahiliye doktoruna gittiğinizde aşağıda belirtilen hastalığınıza bakar, fiziksel muayene eder, tanı koyar ve tedavi eder. Gerek gördüğü takdirde laboratuvar testi, radyolojik veya endoskopik incelemeler, EKG, ekokardiyografi tetkikler isteyebilir. Durum daha komplike ise ilgili alt dalların veya yan dalların olduğu bölüme yönlendirebilir.

İç hastalıkları dahiliye bölümü

Dahiliye bölümü doktoru şu hastalıklara (rahatsızlıklara) bakar;

- Akciğer hastalıkları: astım, bronşit, göğüste sıvı birikimi, kist hidatik, koah, nefes darlığı, plörezi, verem (tüberküloz), pnömoni (zatürre) vb.

- Böbrek ve Tiroid hastalıkları: Böbreklerde enfeksiyonları veya iltihaplanmaları, taş oluşumu, kistler, akut veya kronik böbrek yetmezlikleri, idrar yolu enfeksiyonları, guatr, tiroid bezine bağlı hastalıklar vb.

- Enfeksiyon hastalıkları: Aids, ateşli hastalıklar, bakteri, grip, hepatitler (sarılık), hiv, idrar yolu enfeksiyonları, ishaller, kabakulak, kızamık, mantar, parazitler, suçiçeği, tifo, tüberküloz, virüs vb.

- Hipertansiyon (yüksek tansiyon) hastalığı.

- Kalp ile ilgili hastalıklar: Kalp krizi ve yetmezliği, mitral ve aort kapak, koroner arter vb.

- Kansızlık ve diğer kan hastalıkları: Anemi, alyuvar hastalıkları, gut atağı, hemartroz, hematüri, hepotemegali, kan kanseri (lösemi), kanama veya pıhtılaşma bozuklukları, lenf kanser (lenfoma), trombosit eksikliği vb.

- Kolesterol ve trigliserid gibi kan yağlarında yükselme.

- Romatizmal hastalıklar: Akdeniz ateşi, behçet hastalığı, bel ve boyun ağrıları, eklem ağrıları, fibromiyalji (yumuşak doku), gut, iltihaplı romatizma, kireçlenme vb.

- Üst ve alt solunum yolu hastalıkları: Nezle (rinit), soğuk algınlığı, bademcik iltihabı, sinüzit, farenjit, larenjit, grip, bronşit vb.

- Sindirim sistemi hastalıkları: Karaciğer ve safra kesesi hastalıkları, crohn hastalığı, dispepsi (hazımsızlık), gastrit, hemoroid, ishal, kabızlık, mide kanseri, mide ülseri, pankreas iltihabı, reflü vb.

- Tip 1 ve Tip 2 diyabet (şeker hastalığı) hastalığı.